Ruta de la pàgina

Qüestions més freqüents i canvi d’idioma

Cercador

Cistella de productes

Cistella buida
Revisar la cistella de productes Fer la comanda

Condicions generals de farmaciasarria.com

L’ús dels serveis del web Farmàcia Sarrià està sotmesa als avisos i instruccions posats en coneixement de l’usuari per Farmàcia Sarrià.

Marc jurídic

Les relacions comercials establertes entre Farmàcia Sarrià i els usuaris del web estan subjectes a les disposicions de la Llei 7/1998 (Condicions Generals de Contractació), Llei 26/1984 (Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris), Llei Orgànica 15/1999 (Protecció de Dades de Caràcter Personal), Llei 7/1996 (d’Ordenació del Comerç Minorista) i d’altres disposicions vigents en matèria de comerç de productes de caràcter sanitari i parasanitari vigents en la jusrisdicció de Barcelona.

Identificació dels actors

D’una banda, “Farmàcia Sarrià” amb la identificació empresarial indicada en els avisos, i d’una altra el “Client”, que estableixen una relació comercial a partir del web, però amb culminació en l’establiment físic de Farmàcia Sarrià.

Procés de contractació on line

  • Per a l’establiment d’una relació comercial amb un inici en el website de Farmàcia Sarrià cal que el client remeti el formulari de realització de la comanda incloent les dades obligatòries que allí s’exigeixen. El formulari conté l’import global de la comanda i el nombre d’articles que desitja adquirir.
  • El sistema, a la recepció del formulari, emet automàticament un missatge de confirmació.
  • El Client ha d’esperar que Farmàcia Sarrià l’avisi per correu electrònic que la seva comanda està preparat per recollir a l’establiment farmacèutic. El correu electrònic incorporarà un codi de comanda que haurà de fer servir el Client per a la recollida, previ abonament de l’import fixat, de la comanda.

Acceptació de condicions

L’enviament del formulari de realització de la comanda suposa que el client accepta les condicions establertes.

Impostos i taxes

Tots els imports que es detallen en el website inclouen els corresponents impostos i taxes i es refereixen a la unitat mínima de venda al públic.

Validesa dels preus anunciats

Els imports que aquí es contenen poden reflectir errors i no constitueixen cap element contractual de compra-venda. L’import correcte fixat s’estableix en el missatge de confirmació enviat per Farmàcia Sarrià al Client, en el procés de comanda. En qualsevol moment abans de l’abonament de l’import total de la compra, el client pot desistir lliurement de l’operació iniciada.

Ofertes

Sota la denominació d’“oferta” es recullen els productes que, per un temps limitat, s’ofereixen a un preu inferior a l’habitual. Pot tractar-se de lots o grups de productes de venda conjunta, de liquidacions d’existències o de rebaixes de preus. En tot cas, les condicions de l’anomenada “oferta” s’indicaran en les explicacions de cada producte. Sempre es mostrarà el preu anterior al rebaixat, en color atenuat i marcat tipogràficament com import no vàlid.

Garanties

Els fabricants dels productes responen amb les seves pròpies garanties sobre el perfecte funcionament i condicions de lliurament dels mateixos, es requereix al Client que formalitzi els corresponents documents de Garantia, quan existeixin, per assegurar que es veurà beneficiat per les condicions de garantia que aquells ofereixen.

Durada del procés de comanda

El missatge de confirmació de la comanda enviat per Farmàcia Sarrià al Client, que inclou el codi corresponent per a la recollida, té una durada de 15 dies, des de la seva emissió.

Barcelona, 8 d’octubre del 2009

Notícies

Avisos legals, sitemap i correu electrònic corporatiu

Adreça i telèfon de Farmàcia Sarrià

  • Farmàcia Sarrià - Farmàcia Finestres Capdevila ©2021
  • Avda. de Sarrià, 52. 08029 - Barcelona. Tel.: 93 439 35 09