Ruta de la pàgina

Qüestions més freqüents i canvi d’idioma

Cercador

Cistella de productes

Cistella buida
Revisar la cistella de productes Fer la comanda

Avís legal i política de protecció de dades personals

Certificació HONCode

Farmàcia Finestres Capdevila, SCP. NIF: J64327174. Domicili: Avda de Sarrià, 52. 08029 - Barcelona, Espanya. Telèfon: +34 93 439 35 09. Adreça de correu electrònic: info@farmaciasarria.com. Llicenciats Ana Finestres Capdevila col·legiada número 14.900 i Franc Finestres Capdevila col·legiat número 14.459 al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Certificat per la Health on the Net Foundation (HON) com website amb informació sanitària ètica i de qualitat que respecta els Principis del Codi HON.

Condicions d’ús

El present website és propietat de Farmàcia Finestres Capdevila SCP (en endavant Farmàcia Sarrià), que es reserva tots els drets de permetre l’accés als usuaris del mateix.

Tots els elements integrants del website són propietat o, en determinats casos, ostenta els drets de reproducció Farmàcia Sarrià, estant els mateixos subjectes a la legislació de protecció de drets de propietat intel·lectual i industrial amb les limitacions esmentades. Les marques comercials esmentades corresponen als seus legítims propietaris. Els usuaris del present website podran utilitzar, descarregar i imprimir per a la seva utilització particular i sense ànim de lucre els textos, imatges i altres elements accessibles aquí continguts, amb la cita prèvia de l’origen dels mateixos. Per a la utilització en mitjans de comunicació i afins dels continguts del present website, serveixin contactar amb info@farmaciasarria.com per tal d’obtenir la pertinent autorització.

Web desenvolupat per Interdixit® para Farmàcia Sarrià, amb materials gràfics i literaris proporcionats per Farmàcia Sarrià, per StockXpert i per Getty Images.

Aquest lloc pot contenir enllaços que poden redireccionar a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers aliens a Farmàcia Sarrià. Farmàcia Sarrià no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web.

La utilització d’aquest web es fa per propi compte i risc de l’usuari. La programació genera cookies que s’instal·len de manera temporal i durant la navegació en el terminal receptor de l’usuari. Les galetes registren l’inici de la sessió de navegació i conserven les preferències dels menús gràfics i la cistella de productes. Un cop abandonada la sessió, el contingut d’aquestes cookies s’elimina.

Farmàcia Sarrià i els seus empleats no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin patir aquest web; ni d’altres continguts als quals fós possible accedir des del mateix. Tampoc seran o podran considerar-se responsables per danys derivats de la utilització d’aquest web, ni per qualsevol actuació realitzada basada en la informació que s’hi conté.

Imports i especificacions del productes

Els imports que aquí es contenen poden reflectir errors i no constitueixen cap element contractual de compra-venda. L’import correcte fixat s’estableix en el propi establiment comercial o en els missatges de contestació de les comandes comercials. Per a més informació, consulteu les Condicions Generals.

Els fabricants dels productes es reserven el dret de modificar les especificacions dels articles continguts en aquest website.

Farmàcia Sarrià no respon pels danys i perjudicis que elements aliens al web puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Informació farmacèutica/sanitària

La informació farmacèutica i/o sanitària que es recull en el present website s’ofereix a efectes informatius i ha estat elaborada per personal acreditat en Farmàcia. En cap cas substitueix la informació facilitada pel metge del pacient, consell i assessorament del qual aquest darrer hauria de seguir.

El destinatari del present website és el consumidor final de productes de farmàcia, parafarmàcia i ortopèdia, a qui oferim els nostres serveis i li plantegem alternatives de consum per a solucionar els seus possibles problemes de salut o necessitats en la seva vida diària. La informació que conté el website ha estat elaborada pels professionals acreditats de Farmàcia Sarrià, que signen les informacions, amb les dades facilitades pels comercialitzadors dels mateixos. També inclou una selecció de la informació útil facilitada pels fabricants de cadascun dels articles a la venda. El website no es sustenta ni amb finançament de tercers ni amb publicitat de cap mena, i està finançat exclusivament per Farmàcia Sarrià. 

Aquest website està destinat a usuaris finals dels productes farmacèutics, parafarmacèutics i ortopèdics a la venda a Farmàcia Sarrià, i pretén reforçar la relació metge-pacient amb la presentació d’un ventall d’alternatives comercials per a una mateixa solució en les tres árees d’activitat.  

Aquest website no publicita ni incentiva l'ús de cap medicament, per tant compleix el Reial Decret Llei 1416/1994, de 25 de Juny sobre el control de publicitat del medicament.

Así mismo existen publireportajes de artículos ortopédicos, cosméticos o dietéticos los cuales están claramente identificados.

Protecció de dades

Les dades personals que ens faciliti a través de l’enviament del formulari de contacte quedaran registrades en un fitxer propietat de Farmàcia Sarrià, registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i comportarà la seva acceptació expressa per al tractament d’aquestes.

De la mateixa manera, les dades dels clients que facin les seves comandes per mitjà d’aquest website també quedaran reflectits en un fitxer similar. Les dades seran tractades confidencialment, utilitzades per al desenvolupament del negoci farmacèutic i no cedides a tercers. Qualsevol canvi en aquesta política serà comunicat oportunament als seus legítims propietaris, que podran exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Farmàcia Sarrià mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@farmaciasarria.com o bé per mitjà de correu ordinari prefranquejat a l’adreça postal Avda de Sarrià, 52. 08029 - Barcelona, Espanya.

Així doncs cumplim la Llei Orgànica de protecció de dades de caracter personal 15/1999, de 13 de desembre.

Barcelona, 2 de desembre de 2011 

Notícies

Avisos legals, sitemap i correu electrònic corporatiu

Adreça i telèfon de Farmàcia Sarrià

  • Farmàcia Sarrià - Farmàcia Finestres Capdevila ©2021
  • Avda. de Sarrià, 52. 08029 - Barcelona. Tel.: 93 439 35 09